บทสวดตอนเช้า

ประนทกรไหว้พระผู้ปราณี          ทรงรักเราเราทวี

คุ้มครองสอดส่องเมตตา                     โปรดประทานสติปัญญา

ให้เรียนวิชา                                 แตกฉานตลอดทั้งวัน

พยุงเราก้าวหน้าสร้างสรรค์          ความดีนิรันดร์

สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา                      อวยพร ชาติ ศาสน์ กษัตรา

บิดา มารดา                           อีกมวลครูบาอาจารย์

โปรดให้ประชาสุขศานต์                    รักกันยืนนาน

ผดุงซึ่งสันติภาพเทอญ