Download :  ใบสมัครเข้าแข่งขัน

** สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับนักเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น

 

 

ชื่อโครงการ         กิจกรรมการแข่งขัน E - Sports 2021 [ROV]

กิจกรรม              การแข่งขัน E - Sports 2021 [ROV] งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

       โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้จัดวันวิชาการ (ภายใน) ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถส่วนบุคคลออกมา ในทางที่ดี และถูกต้อง ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระ ล้วนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และ นำเสนอผลงานนักเรียนทุก ๆ ปี เช่นเดียวกันกับปีนี้ที่สถานการณ์โรคระบาด ได้ส่งผลกระทบด้านเวลาเรียนของนักเรียน ทำให้โรงเรียนต้องลดเวลาเรียน และปรับเวลาเรียนให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมวันวิชาการดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมแบบ New Normal  ขึ้นมา

     เกมถือเป็นสิ่งบันเทิงสิ่งหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค ดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ทำให้การเล่นเกมที่เล่นกันเพียงเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน กลายเป็นเกมการ แข่งขันระดับประเทศ Realm of Valor หรือ ROV เป็นเกมแนว MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) บนสมาร์ทโฟน ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รับการบรรจุให้เป็น eSports (Electronics Sports) ซึ่ง ได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในประเภทกีฬาของการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ และยังมีการจัดแข่งขันทั่วโลก รวมถึง ROV ยังเป็นที่ยอมรับในตลาดระดับสากลจนถือเป็นอาชีพหนึ่งของเกมเมอร์นักล่ารางวัลอีกด้วย กิจกรรมอีสปอร์ต เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี กฎ กติกาสากล เช่นเดียวกับกีฬาทั่ว ๆ ไป รวมทั้งในปัจจุบันมีทีม หรือสโมสรเหมือนกับกีฬาปกติ

     ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการจัดการแข่งขัน ROV นี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน  อาทิเช่น  การคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบในหน้าที่  การรักษาระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม การรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม  รู้จักรักษาความสะอาดในสถานที่ที่ปฏิบัติกิจกรรม  การสร้างความสามัคคี  การมีน้ำใจนักกีฬา เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดทักษะ จะเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ติดตัวนักเรียน และยังสามารถพัฒนาต่อไปสู่นักกีฬาอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม การวางแผน การประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมทีม ฝึกภาวะการเป็นผู้นํา การคาดคะเน และ การคํานวณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญใน การประกอบอาชีพในอนาคต

 

เป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ทำให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬา E-Sport

2 ทำให้มีการสร้างกิจกรรมระหว่างนักเรียนในโรงเรียน

        3 ทำให้นักเรียนที่มีทักษะด้าน E-Sports มาแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

-         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละ 5 คน

-         รับทั้งหมด 16 ทีม (เท่านั้น)

การสมัคร

-         สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

-         ประกาศชื่อทีมที่มีสิทธิ์การเขาร่วมแข่งขันและสายการแข่งขัน ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.mrs.ac.th วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข้อมูลเบื้องต้น

 1. จำนวนสมาชิกในทีม 5 คน สมัครล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน
 2. แข่งเป็น สาย A และ สาย B
 3. ก่อนวันแข่งขันจำนวนทีมจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ ทั้งทีม รายชื่อและสายการแข่งขัน
 4. ผู้เข้าแข่งขันให้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของตนเองเท่านั้นและสามารถนำอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น สายชาร์จ และปลั๊กไฟมาเองเพื่อใช้ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
 5. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 6. ชื่อผู้เล่นต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้
 7. การแข่งขันทุกรอบต้องแข่งในโหมดสร้างห้อง Caldavar Valley: Tournament Mode
 8. ในวันแข่งขันผู้เข้าแข่งขันให้อยู่ที่บริเวณห้องอาเซียนไม่ต้องเดินไปเดินมา ยากต่อการเรียกแข่งขัน
 9. ก่อนเริ่มการแข่งขันทีมงานจะติดต่อทีมผู้เข้าร่วมแข่งขั้นก่อนเพื่อเช็คความพร้อมของผู้เข้าแข่งขัน ก่อน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องมารอการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 นาทีก่อนเริ่มการแข่งขัน จะถูกตัดแพ้ทันที (ดุลยพินิจของกรรมการ)
 10. ผู้เล่นทุกคนควรปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด
 11. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 ตารางการแข่งขัน

วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2565

-         รอบคัดเลือก 16 ทีม แข่งแบบน็อคเอาท์ 1 เกมส์ โดยแบ่งเป็นสาย A, B ซึ่งจะประกาศประกบคู่ให้ ทราบใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

-         รอบชิงชนะเลิศ (4ทีม) แข่งแบบ 2 ใน 3 เกมส์ เพื่อหาแชมป์

 

กติกาการแข่งขัน

 1. ไม่มาลงทะเบียนตามที่เวลากำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. แข่งขันใน Tournament Mode
 3. แข่งขันผ่านเซิร์ฟเวอร์จริงของเกม ROV
 4. ใช้บัญชีส่วนตัวของผู้เล่นในการแข่ง
 5. สามารถใช้รูนทั้งหมดได้
 6. รอบ 16 ทีม ทั้ง สาย A สาย B แข่ง 1 รอบ คือทีมไหนชนะ ทีมนั้นเข้ารอบ
 7. รอบ 4 ทีมสุดท้ายแข่งแบบชนะ 2 ใน 3 ทีมไหนชนะ 2 เกมก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะ
 8. หัวหน้าทีมต้องเป็นเพื่อนในเกมกับหัวหน้าทีมฝั่งตรงข้าม เพื่อเชิญเข้าแข่งขัน
 9. แข่งขันตามตารางเวลาที่กำหนดไว้
 10. ห้ามใช้คําพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น มีโทษปรับแพ้ทันที
 11. ห้ามใช้โปรแกรมโกงใด ๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ้
 12. ในกรณีที่ชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ให้ไปติดต่อกรรมการ
 13. การหลุดออกจากเกม (Disconnect) คนใดคนหนึ่งในทีมให้ดำเนินการเล่นต่อไปจนจบเกม

 

การชนะบาย สามารถเกิดขึ้นได้ตามกรณีดังนี้

 1. ไม่มารายงานตัวการแข่งขันก่อนเวลากำหนด
 2. ไม่เข้าแข่งภายใน 5 นาที หลงจากเวลาเริ่มการแข่งขัน
 3. หากมีการแข่งขันเกิดขึ้น จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้
 4. ขณะเริ่มเข้าเกมผู้เล่นหลุดออกจากเกม ใหทำการหยุดเกมชั่วคราว
 5. หากมีผู้เล่นหลุดมากกว่า 1 คน ด้วยเหตุผลอื่น ๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ
 6. การโกง และการใช้วิธีได้เปรียบที่ไม่ชอบธรรม
 7. ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมช่วยหรือ Map hack ในการช่วยเล่นทุกประเภท
 8. การโกงหรือการใช้ข้อผิดพลาดของเกม และโปรแกรมช่วยเล่นจะมีผลทำให้ทีมที่ใช้ นั้นจะถูกปรับ แพ้ทันที
 9. ห้ามจงใจหลุดจากการแข่งขัน
 10. ทำให้ฝั่งตรงข้ามชนะอย่างชัดเจน (ล้มมวย อยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการ)
 11. ผู้เล่น 1 คน สามารถลงได้แค่ทีมเดียวเท่านั้น