โรงเรียนได้่จัดทำระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562  -  ภาคเรียนที่ 2 / 2563

เพื่อให้ท่านผู้ปกครอง หรือ นักเรียนที่อยากทราบผลการเรียน  แต่ไม่สะดวกมาสอบถามได้ด้วยตนเอง  

โดยการใช้รหัสนักเรียนเพื่อเข้าตรวจสอบผลการเรียนผ่าน มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน ได้ทันที 

โดยการเข้าไปที่ เว็บไซต์ของโรงเรียนที่หน้าแรก จะมีเมนู ตรวจผลการเรียน 

เพียงแค่แตะที่เมนูก็จะสามารถเห็น ภาคเรียนและปีที่ต้องการค้นหาผลการเรียนของตนเองได้

หรือ

การเข้าไปที่ เมนู ด้านล่างสุดในหัวข้อ ฝ่ายวิชาการ และเลือก ปีการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลการเรียน