เรื่อง   ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์

เรียน   ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑, ๕ และชั้น ป.๖


          ด้วยศูนย์สาธารณสุข  อำเภอกันทรลักษ์  จะเข้ามาบริการฉีดวัคซีน dT , OPV , MMR ในนักเรียนชั้น ป.๑ (กรณีรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์) วัคซีน HPV ในนักเรียนหญิง ป.๕ ,วัคซีน dT ในนักเรียน ป.๖ รวมถึงการสุ่มเจาะเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจางในนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ และตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา การได้ยิน โรคหัวใจในนักเรียนชั้น ป.๑ ในวันที่ ๑๒,๑๕,๑๘,๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)

          ในการนี้ ขอให้ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้บุตรหลาน ได้รับการฉีดวัคซีน โดยให้ศูนย์บริการสาธารณสุข อำเภอกันทรลักษ์ กรุณากรอกข้อมูลในใบตอบรับ ส่งคืนครูประจำชั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่องานอนามัยโรงเรียนจะได้ดำเนินการต่อไป สำหรับนักเรียนที่ได้รีบวัคซีนครบ ๒ เข็มแล้ว ไม่ต้องฉีดอีก

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา