Image result for ลอยกระทง

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยมีกิจกรรมการแห่ขบวนกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำกระทง และ เตรียมขบวน เพื่อเข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่และเต็มที่ เหมือนเช่นดังทุกปีที่ผ่านมา จึงอยากขอเชิญชวน ผู้ปกครอง และทุกท่าน เข้าร่วมและ ให้กำลังใจ ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมในขบวนกันด้วย ร่วมเชียร์และสนับสนุนลูกหลานของท่านได้เสมอ

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ อำเภอกันทรลักษ์