JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

หมวด: ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย Super User

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า หรือที่คริสตชนคาทอลิกรุ่นเก่าๆมักจะใช้ทับศัพท์ว่า “อัดแวนโต” (Advento) ซึ่งให้ความหมายตามคำศัพท์ภาษาลาตินว่า “การมาถึง” เป็นเทศกาลที่ได้รับการถือปฏิบัติในพระศาสนจักรตะวันตกส่วนใหญ่

อันเป็นช่วงเวลาของการรอคอย และของการเตรียมตัวเตรียมจิตใจเพื่อการสมโภชการสมภพของพระเยซูคริสตเจ้าในวันคริสต์มาส เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร

อ่านเพิ่มเติม: เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันลอยกระทง (Loy Krathong Festival)

หมวด: ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย Super User

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12  อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม: วันลอยกระทง (Loy Krathong Festival)

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

หมวด: ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561
เขียนโดย Super User

 

   เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยกำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2413 ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี

อ่านเพิ่มเติม: สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Posttoday.com : ไอที