โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับบริบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ 33110

    ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ดำเนินกิจการโดยซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี มีพื้นที่ 20 ไร่ โดยการบริจาคของนายสำเริง  ปะสิทธิศักดิ์ เป็นผู้มอบให้เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของโรงเรียนในนาม นางสาวประเทือง ภาษี เป็นเจ้าของ นางสาวจอมศรี  ศิลาโครต เป็นผู้จัดการ นางสาวบุญทันอินทนงค์ เป็นครูใหญ่  โรงเรียนดำเนินกิจการอยู่ได้ เพราะได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและค่าธรรมเนียมการเรียน 

    ปัจจุบัน นางสาววนิดา  ถาวร       เป็นผู้รับใบอนุญาต 

               นางสาวบวรจำปารัตน์     เป็นผู้จัดการ

        และ นางสาวสุดาพร บัวจูม      เป็นผู้อำนวยการ

   

      โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนสามัญศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

    ::  การติดต่อ  ::

   หมายเลขติดต่อ 045-661607  (ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ)

   เบอร์โทรศัพท์  098-5851152  ( เบอร์มือถือ สามารถติดต่อได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์) 

   E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.