โรงเรียนกำลังจะทำระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในเร็วๆ นี้

เพื่อให้ท่านผู้ปกครอง หรือ นักเรียนที่อยากทราบผลการเรียน(กรณี ลืม) แต่ไม่สะดวกมาสอบถามได้เอง หรือ เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนจ่ายค่าเทอมแล้วหรือยัง


 

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์  

ผู้จัดการโรงเรียน