JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ใหม่!! การใช้งานระบบ Internet ในโรงเรียน

หมวด: ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย Super User

   โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้ทำการปรับปรุง ระบบอินเตอร์เน็ต ภายในโรงเรียนใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากร ในโรงเรียน และผู้รับบริการทุกท่าน ได้อย่างทั่วถึงทุกอาคารเรียนและห้องประกอบการ โดยทุกท่านที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้นั้นต้อง เข้าสู่ระบบ ให้ถูกต้อง ซึ่งท่านจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หากหมดเวลา ก็สามารถเข้าใช้งานต่อได้โดยการเข้าสู๋ระบบอีกครั้ง

    หากท่านมีความต้องการใช้งาน อินเตอร์เน็ต (WIFI) ต้องทำการสมัครเข้าใช้งาน โดยการกดที่ปุ่ม Register  (ปุ่มสีแดง) เพื่อกรอกข้อมูลสำคัญลงไปในช่องว่าง เพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการกรอกข้อมมูลที่ถูกต้องลงไปเท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับหน้ายืนยัน เพื่อไปที่หน้าหลัก จากนั้นจึงกรอก ชื่อผู้ใช้งาน ( Username ) และ รหัสผ่าน ( Password )  ลงไปเพื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติ 

**หมายเหตุ** หากมีข้อสงสัยประการใด ให้อ่านที่ คำอธิบายการใช้งาน    ให้ชัดเจน หรือสอบถามครูที่รับผิดชอบได้โดยตรง

มาดูที่หน้าตาการเข้าใช้งาน

 

ถ้ายังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน Wifi ให้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสใช้งานอินเตอร์เน็ต กดที่ปุ่ม สีแดงที่เขียนไว้ว่า Register 

  หลังจากนั้นจะเจอหน้าจอ

 

ให้ทำการกรอกข้อมูล ลงในช่องว่างให้ครบตามกำหนด ตามลำดับ คือ  

บรรทัดที่ 1 คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

บรรทัดที่ 2 คือ ชื่อจริง ( ภาษาไทย )

บรรทัดที่ 3 คือ นามสกุล ( ภาษาไทย )

บรรทัดที่ 4 คือ ชื่อผู้ใช้งาน หรือ ยูสเซอร์เนม (Username) **แนะนำให้ตั้งเป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษ หรือชื่อที่จำได้เป็นภาษาอังกฤษ ห้ามเว้นวรรค และไม่ใส่ตัวอักขระพิเศษ เช่น * / . ' "}]{[><? ลงไปในช่ิงนี้

บรรทัดที่ 5 คือ รหัสผ่าน ให้ท่านตั้งให้คนอื่นเดาได้ยาก แต่ให้ตัวเองจำได้

บรรทัดที่ 6 คือ รหัสผ่านตัวเดิมในบรรทัดที่ 5

บรรทัดที่ 7 คือ ป้อนตัวอักษรที่เห็นในด้านล่างช่องนี้ลงไป ( ตัวอักษรพร้อมกับตัวเลข 4 หลัก )

เมื่อกรอกเสร็จแล้วทุกบบรทัด กดที่ปุ่มลงทะเบียน ถ้าสำเร็จ หรือ ข้อมุลครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ จะปรากฏอีกหน้าที่มี ปุ่ม หน้าหลัก  แล้วกด หน้าหลัก จะเข้ามาที่หน้า เข้าสู่ระบบอีกครั้ง จากนั้นก็กรอกข้อมูลลงตามที่ลงทะเบียนไว้ แล้วก็เข้าใช้งานได้ ที่ ปุ่ม Login

ฮิต: 1854

Posttoday.com : ไอที