บทสวด ตอนเย็นหลังเลิกเรียน

หมวด: ข้อมูลทั่วไป เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 02 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Super User

 

 

ประนมกรไหว้พระผู้ปราณี ทรงรักเราทวี
คุ้นครองสอดส่องเมตตา โปรดประทานสติปัญญา
ให้เรียนวิชา แตกฉานตลอดทั้งวัน
พยุงเราก้าวหน้าสร้างสรรค์ ความดีนิรันดร์
สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา
อวยพรชาติ ศาสน์ กษัตริย์ตรา
บิดามารดา อีกมวลครูบาอาจารย์
โปรดให้ประชาสุขศานต์ รักกันยืนนาน ผดุงซึ่งสันติภาพเทอญ

ฮิต: 1070

Posttoday.com : ไอที