วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

หมวด: ข้อมูลทั่วไป เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 02 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Super User

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

บรรยากาศน่าอยู่

บุคลากรมีคุณภาพ

ผู้เรียนมีคุณธรรม

มีความเป็นไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

มีคุณภาพตามมาตรฐานสู้สากล

 

ฮิต: 248

Posttoday.com : ไอที