JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑

หมวด: ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Super User

4KQVIb.jpg

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

"ศิษย์ดี  ครูดี  มีศรัทธา ปัญญาเกิด"

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" ขึ้นในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม St'John&Paul โดยมีคณะซิสเตอร์ ผู็บรืหาร คณะครู นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมวันทาบูชาพระคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนตลอดมา ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล ดังนั้นจึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามการ "ไหว้ครู" ให้สืบต่อไป

ความเป็นมาของพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่ปฏิบัติติดต่อๆกันมาแต่โบราณกาล
ก่อนที่จะมีการสอนวิชาต่างๆ ก็จะมีพิธีการไหว้ครูก่อน
โดยศิษย์จะนำเครื่องสักการะมามอบให้แก่ครู แล้วกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะเคารพเชื่อฟัง และอยู่โอวาทของครู ขอให้ครูรับตนไว้เป็นศิษย์ด้วย
ซึ่งเครื่องสักการะที่ศิษย์นำมามอบให้แก่ครูล้วนแต่มีความหมายที่ดี 
เช่น


# ดอกเข็ม เป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ในพิธีไหว้ครู ดอกเข็มมีลักษณะแหลมคม
มีความหมายในการอธิฐานขอให้มีปัญญาแหลมคม ดุจดังเข็ม

# หญ้าแพรก เป็นหญ้าที่ไม่มีพิษมีภัยกับผู้ใด ใครจะไปเหยียบย่ำก็จะไม่ทำให้ผู้นั้นบาดเจ็บ
มีความหมายในการอธิฐานว่าขอให้ศิษย์เรียนได้เร็ว
เหมือนหญ้าแพรก
ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ
ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์


# ดอกมะเขือ เป็นดอกไม้ที่เวลาบานจะคว่ำดอกลง 
มีความหมายในการอธิฐานว่าศิษย์จะน้อมรับวิชาการจากครูด้วยความเคารพ 
รู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนดอกมะเขือที่โน้มลง 

# ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ 
ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกข้าวให้แตกออกจากกัน 
ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้
ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยหากใครสามารถทำตามระเบียบ 
เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตนเองได้ 
ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก


# ธูปเทียน นำมารวมกับดอกไม้ต่างๆเพื่อเป็นการขอขมาในสิ่งที่นักเรียนได้เคยล่วงเกินครูบูรพาจารย์หรืออาจเคยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

พิธีไหว้ครูนิยมทำกันในวันฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครู 
ประเทศไทยมีการทำพิธี ไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
จึงควรภาคภูมิใจและช่วยกันดำรงรักษาไว้อย่าให้สูญหาย 

การจัดพิธีไหว้าครูของโรงเรียนถาวรนิมิต จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ 
ได้ระลึกและรู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ที่เป็นครูอาจารย์ของพ่อแม่และตัวเรา นอกจากนี้ก็ให้ระลึกถึงคุณของบิดา-มารดา
คุณของครูบาอาจารย์ ที่ดูแลอบรมบ่มนิสัย สั่งสอนศิลปะวิชาการต่างๆ ชี้นำให้เรารู้จักการเรียนรู้ช่วยตัวเองได้ เป็นผู้มีศิลธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีความกตัญญู รู้จักคุณค่า และรักประเทศ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป

 

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก :: http://www.thavornnimit.com/

 

ฮิต: 630

Posttoday.com : ไอที