แนะนำระบบรายงานผลการเรียนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

นักเรียน และ ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตัวเองแล้ว เพียงแค่ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบ 

เพียงใช้ รหัสนักเรียนเท่านั้น

  สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบ


 

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์  

ผู้จัดการโรงเรียน