แนะนำระบบรายงานผลการเรียนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

นักเรียน และ ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตัวเองแล้ว เพียงแค่ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบ 

เพียงใช้ รหัสนักเรียนเท่านั้น

  สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบ