แนะนำระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

สามารถค้นหา รหัสนักเรียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียนได้ เพียงแค่พิมพ์  ชื่อ-นามสกุล เพื่อต้นหาข้อมูล

  สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบ

   สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบ