คณะครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ได้ออกติดตามการเรียนออนไลน์ผ่านระบบดาวเทียม DLTV ของนักเรียน และได้ใช้โอกาสนี้เยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครองด้วยเพื่ออธิบายและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ทำให้การเรียนการสอน ต้องเลื่อนไปเปิดทำการสอนในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนั้นเพื่อความอุ่นใจของผู้ปกครอง และบุตรหลานที่กำลังเรียนที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จึงได้ทำการมอบแบบฝึกหัดเพื่อใช้ประกอบการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ DLTV ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้นักเรียน เรียนที่บ้าน เพื่อหยุดการแพร่เชื่อ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวของกับการศึกษา และได้มีการเก็บภาพเล็ก ๆ น้อย ๆ มาด้วย หากต้องการดูภาพเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ ลิ้งค์ ด้านล่างนี้

ครูระดับประถม มัธยมเยี่ยมบ้านนักเรียน

หรือ ใน Facebook Fanpage โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กันทรลักษ์  ได้เลย