ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563   โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563  ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน”  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม  ดังนี้ คือ

1. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง 186 – 200
2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
โดยคุณครู ผู้ปกครองและเด็กๆสามารถ เรียนล่วงหน้า เรียนย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ด้วยนะคะ โดยสามารถอ่านวิธีการเรียนรู้จาก เว็บไซต์ www.dltv.ac.th ได้จากลิงค์ด้านล่างเลย
การเข้าเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ DLTV ของนักเรียน
3. บนสมาร์ทโฟน  แอพพลิเคชั่น  DLTV ซึ่งแอพพลิเคชั่น DLTV สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอย์และ IOS 

การใช้งาน Application สำหรับการรับชมการเรียนการสอน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง   ช่องสัญญาณทีวี สำหรับการเรียนการสอนทางไกล  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกอบด้วยช่องต่างๆ ต่อไปนี้
ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
ระดับชั้น อนุบาล 1 ช่อง 5
ระดับชั้น อนุบาล 2 ช่อง 6
ระดับชั้น อนุบาล 3 ช่อง 7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่อง 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 15
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 21
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่อง 26
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 28
ช่องสัญญาณทีวี ดิจิทัล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ของ อาชีวะศึกษา ก็จะประกอบไปด้วยช่อง 37  และช่อง 38 ดังภาพ