🔹🔹 เปิดจำหน่ายแบบเรียนครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น !!! 🔹🔹

*** โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เปิดจำหน่ายหนังสือเรียนและแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 เฉพาะกิจ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนคราวที่แล้ว ***
🖌📚 ท่านสามารถติดต่อซื้อแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย ได้อีกครั้ง ....

📌📌📌 ในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2563 📌📌📌

สถานที่ ดังนี้
➡️ 1. ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จำหน่ายที่อาคารเทเรซา หรือตึกอนุบาล
➡️ 2. ระดับชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา (ป.1 - ม.3) จำหน่ายบริเวณใต้อาคารหอประชุม St.John&Paul หรือ บริเวณโรงอาหาร เช่นเดิม 🍜🍝🥤🍴

📌📌 หมายเหตุ 📌📌

💦 🗣 ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และนักเรียนที่น่ารักทุกท่านอีกครั้ง 😷 สวมใส่ผ้าปิดปาก หรือหน้ากากอนามัย 😷 มาด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 🌬 ด้วย ❄️
🙏🙇‍♂️ ขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ 🙇‍♀️

แล้วพบกันวันที่ 1- 2 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 📔📕📗 ✏️