แนะนำระบบรายงานผลการเรียนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

นักเรียน และ ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตัวเองแล้ว เพียงแค่ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบ

เพียงใช้ รหัสนักเรียนเท่านั้น

แนะนำระบบรายงานผลการเรียนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

นักเรียน และ ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตัวเองแล้ว เพียงแค่ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบ 

เพียงใช้ รหัสนักเรียนเท่านั้น

แนะนำระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

สามารถค้นหา รหัสนักเรียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียนได้ เพียงแค่พิมพ์  ชื่อ-นามสกุล เพื่อต้นหาข้อมูล

  สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบ

รับสมัคร ครูผู้สอน
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กันทรลักษ์ ประกาศรับสมัครครู

ตำแหน่ง : ครูภาษาอังกฤษ​

จำนวนที่รับ : 2 อัตรา 

 

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์  

ผู้จัดการโรงเรียน